header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 01 từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020

Thứ 2
07/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.X.Lộc

T.V.Quang, H.T.Bình, Đ.H.Toàn, N.T.Tùng đi công tác Cần Giờ đến 10/9

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.H.Thủy, N.X.Lộc
14h00: Họp triển khai Dự án BĐKH Khánh Hòa (T.N.Anh, T.Q.Đức, P.T.Mây, K.N.Anh, N.H.Thủy, L.T.Huệ)
16h00: Họp về phần mềm quản lý công việc (T.N.Anh, P.D.H.Bình, P.T.Mây, T.B.Liên, N.T.Trang)
Thứ 3
08/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình

T.N.Anh, N.B.Tùng đi công tác BRVT đến hết thứ 4

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.B.Tùng; N.T.Bình

14h00: Họp nhóm BĐKH Khánh Hòa (T.Q.Đức, K.N.Anh, Thanh Huệ, Hồng Thủy). P510 - T5. 

Thứ 4
09/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.X.Lộc
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.X.Lộc
Thứ 5
10/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; N.H.Thủy; N.K.N.Anh
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: T.N.Anh dự hội nghị giao ban Trường

14:00: Hội thảo trực tuyến “Introduction to flood risk management and GIS best practices”

Thứ 6
11/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

9h30: Họp đề tài NĐT Nga, P.510-T5

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.B.Tùng; P.D.H.Bình

14h00: Họp thẩm định ĐT VIWAT, P.401-T1 (N.L.M.Hà)

14h00: Họp dự án Sân Bay (Tuyết Mây, Huy Bình). TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

Thứ 7
12/09/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
13/09/2020
Sáng
Chiều