header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 02 từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

Thứ 2
14/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

T.V.Quang, H.T.Bình, Đ.H.Toàn, N.T.Tùng đi công tác Cần Giờ

10h00: Họp nhóm mô hình Đề tài NĐT (Bách Tùng, K.N.Anh, Hằng, Nhung, Huy Bình, Đặng Đức, Quốc Sơn. Tuấn Minh) P510T5

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

14h00: Làm việc về công nghệ đo ADCP và HADCP (T.N.Anh, P.D.H.Bình), Trường ĐHTNMT, Cầu Diễn, HN

14h00: Họp nhóm BĐKH Khánh Hòa (T.Q.Đức, Hồng Thủy, Thanh Huệ, K.N.Anh, Nhung, Thanh Bình). Phòng 510T5

17h00: English Class (Đặng Đức, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510T5

Thứ 3
15/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình

09h00: Họp đề tài BRVT (Đặng Đức, K.N.Anh, Bách Tùng, Trọng Hiệp, Thanh Huệ, Thanh Bình). Phòng 510T5

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình
12h30: Họp triển khai làm hồ sơ dự án mới (GĐ Trần Ngọc Anh, Trưởng phó phòng NCDV và HCTH, Nhóm QLDA). Tầng 1 NCĐ
14h00: Họp nhóm XNM ĐBSCL, P.510-T5
Thứ 4
16/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

09h00: Họp với PMO về gói thầu NC1 (T.N.Anh). Số 8 Pháo Đài Láng

 

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn
Thứ 5
17/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; N.B.Tùng; N.K.N.Anh
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; N.B.Tùng; N.K.N.Anh

12h00: Họp về Đề xuất JICA và Đề xuất 2020_DV_20 (Đặng Đức, Huy Bình, T.N.Anh) 

17h00: English Class (Đặng Đức, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510T5

Thứ 6
18/09/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

9h30: Họp với JICA về IFMP (Đặng Đức, Tuyết Mây, T.N.Anh, Huy Bình). P510T5

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

14h00: T.N.Anh đi công tác đến hết 21/9

Thứ 7
19/09/2020
Sáng

09:00: Họp nhóm hồ chứa đề tài NĐT (Đặng Đức, Huy Bình). P202T3

Chiều
Chủ nhật
20/09/2020
Sáng
Chiều