Chương trình đào tạo hướng tới các vấn đề về phát triển bền vững ở các nước Global South

Chương trình đào tạo Thạc sĩ mới của Trường Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ). Đây là chương trình đào tạo Thạc sĩ về Phát triển bền vững, chương trình mang tính chất liên ngành cao (Chương trình được tài trợ của Chính phủ Bỉ). Hàng năm sẽ cho 12 suất học bổng cho các nước ở Global South trong đó có Việt Nam. Ứng viên lựa chọn tham gia Chương trình có thể đến từ các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.Chương trình bắt đầu từ năm 2018 cả nhóm sinh viên và giáo sư sẽ dành 15 tín chỉ moving lab đi Nam Phi, và năm (2019) 15 tín chỉ này sẽ dành cho việc đi Việt Nam. Do vậy, các ứng viên đến từ Việt Nam cũng sẽ được Quỹ học bổng và Đơn vị đào tạo rất quan tâm.

Tin và bài LTAnh (NCS.Vương Quốc Bỉ)