Dự án nâng cao năng lực của các hội chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp (USAID)

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG thực hiện tư vấn gói thầu về Nâng cao năng lực của các cấp Hội chữ thập đỏ trong sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp (USAID) thuộc dự ánDịch vụ tư vấn đánh giá thực trạng hệ thống ứng phó thảm họa; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội ứng phó thảm họa và Quy trình chuẩn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong ứng phó thảm họa”.

Với các mục tiêu dự án: (i) Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Hội); (ii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình chuẩn nhằm cải thiện năng lực của hệ thống, tăng tính hiệu quả của việc lập kế hoạch, điều phối và hợp tác với chính quyền các cấp trong ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Đoàn tư vấn đã thực hiện tham vấn ý kiến của Tỉnh hội và BCHPCTT của 1 số tỉnh/thành:

1. Làm việc với Hội chữ thập đỏ, BCHPCTT các cấp và Cộng đồng tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu

PGS.TS. Trần Quang Đức (P. Giám đốc, Chuyên gia khí hậu) trưởng đoàn; ThS. Nguyễn Kim Ngọc Anh (tư vấn viên).

Hội chữ thập đỏ: Ông Đặng Hồng Nhung (đại diện)

Hội chữ thập đỏ, BCHPCTT các cấp và Cộng đồng tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu

 CTD-Camau  BCH-Camau

Đoàn làm việc với Hội CTĐ tỉnh Cà Mau

Đoàn làm việc với BCH PCTT tỉnh Cà Mau

 Xa Tam Giang Dong  Nha CTD

Đoàn làm việc tại UBND xã Tam Giang Đông

Nhà Chữ Thập Đỏ tại xã Tam Giang Đông

2. Làm việc với Hội chữ thập đỏ, BCHPCTT các cấp và Cộng đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Lâm Đồng

  • Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Đơn vị tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (Giám đốc) trưởng đoàn; ThS. Lê Văn Hoàn

Đại diện tỉnh Hội: Vương Thị Ngọc Yến (chủ tịch); bà Hà Thị Việt Bắc (P.Chủ tịch); ông Nguyễn Hữu Đông (P.Chủ tịch); các cán bộ hội và đại diện Hội chữ thập đỏ các huyện thị, trong tỉnh.

Đại diện BCHPCTT: Phó giám đốc sở Nông  nghiệp và Phát triển Nông thôn; CA tỉnh; sở Xây dựng; sở Khoa học và Công nghệ; sở Tài nguyên Môi trường; sở Giáo dục và Đào tạo; Hội phụ nữ; tỉnh Đoàn; Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị truyền thông (Đài truyền thanh, truyền hình)

Hội chữ thập đỏ, BCHPCTT các cấp và Cộng đồng địa phương

 DSCN6626  DSCN6640

Đoàn làm việc với Hội CTĐ tỉnh

Đoàn làm việc với BCH PCTT cấp tỉnh

 DSCN6646  DSCN6647

Đoàn làm việc tại UBND xã Bình Châu

Khảo sát nhà cộng đồng tại xã Bình Châu

  • Tại tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (Giám đốc) trưởng đoàn; ThS. Lê Văn Hoàn

Đại diện TW Hội: Bà Phạm Thanh Mỹ

Tỉnh hội: Ông Đỗ Hoàng Tuấn (chủ tịch); Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn (P. chủ tịch); Bà Nguyễn Thị Hà (P. chủ tịch) và các cán bộ tỉnh hội

Đại diện BCHPCTT tỉnh: Chi cục thủy lợi (Chi cục phó), BCHPCTT các cấp và Cộng đồng địa phương

 DSCN6686  DSCN6698

Đoàn làm việc với Hội CTĐ tỉnh

Đoàn làm việc với BCHPCTT và Cộng đồng xã Liên Hà, H. Lâm Hà

 DSCN6715  DSCN6743

Đoàn khảo sát khu vực hạ lưu hồ thủy điện Đồng Nai 2 xã Liên Hà

Đoàn làm việc với BCHPCTT và Cộng đồng xã Giêng Ré, H. Di Linh

 DSCN6753  DSCN6770

Đoàn khảo sát thăm nhà do Hội CTĐ xã Giêng Ré kêu gọi tài trợ

Đoàn khảo sát thăm nhà do Hội CTĐ xã Giêng Ré kêu gọi tài trợ


Tin và bài (Nhóm CEFD)