Dự báo cảnh báo sớm

Ảnh mây vệ tinh trong 120h qua, khu vực Đông Nam Á, cập nhật từ cập nhật từ weather.is.kochi-u.ac

Abc

Ngày nay việc dùng mây về tinh để dự báo, cảnh báo sớm về các thời tiết đặc biệt là các thiên tai (bão, hạn hán…) và trở thành những ứng dụng quan trọng thuận tiện và nhanh nhất. Website cung cấp hình ảnh mây vệ tinh trong 120h gần nhất cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á, hỗ trợ ra quyết định trong việc dự báo mưa và các vấn đề liên quan.