Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03

Vào lúc 9h30 ngày 11/6/2018 Tại Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường tiến hành Lễ mở thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G03 “Cung cấp hệ thống lưu trữ và tính toán hiệu năng cao thuộc Tiểu dự án: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai”

2

Thành phần tham dự

  • BÊN MỜI THẦU (Ban quản lý tiểu dự án FIRST-CEFD, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường)
  1. Ông Trần Ngọc Anh (Giám đốc)
  2. Ông Trần Quang Đức (Phó Giám đốc)
  3. Bà Đinh Thị Phương Trang (Cán bộ Phụ trách đấu thầu)
  4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Cán bộ Phụ trách hành chính)
  • ĐẠI DIỆN CÁC NHÀ THẦU THAM GIA
  1. Ông Nguyễn Hà Duy (Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh)
  2. Ông Lê Mạnh Hảo (Đại diện Công ty TNHH máy tính NET)
  3. Bà Vũ Hà Thu (Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT)
  4. Ông Nguyễn Quyết Thắng (Đại diện Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ – MITEC)

13

111

9

Lễ mở thầu kết thúc vào lúc 10h00 ngày 11/06/2018