Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02 theo công văn Số: 152/TTĐLHTKMT ngày 4/12/2017

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TTĐLHTKMT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường về việc phê duyệt kết qủa lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02 “Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt”.

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường trân trọng thông báo cho các đơn vị tham gia đấu thầu gói thầu nói trên với các nội dung như sau:

Nhà thầu được lựa chọn:

  1. Liên danh Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Quảng Tây QHT và Công ty cổ phần công nghệ Hải Âu (theo 151/QĐ-TTĐLHTKMT ngày 04/12/2017)

Nhà thầu không được lựa chọn:

  1. Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Xuân Thu
  2. Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Do có giá thầu cao hơn giá gói thầu, và giá thầu sau khi sửa lỗi tính toán, trừ đi giảm giá và hiệu chỉnh sai lệch, tính các chi phí tính trong giá đánh giá cao hơn nhà thầu được chọn.

File đính kèm CV-TB Ketqudauthau_CEFD

Tiểu BQLDA FIRST