Sản phẩm

BÁO CÁO LỰA CHỌN MÔ HÌNH TÍCH HỢP (DỰ THẢO LẦN 1)

 

  • Xây dựng tiềm lực khoa học – công nghệ biển đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, phục vụ hiệu quả quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng khoa học – công nghệ, phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo thiên tai và khai thác tài nguyên biển; nhanh chóng nâng cao tiềm lực khoa học – công nghệ cho nghiên cứu và khai thác tài nguyên biển, đáp ứng được yêu cầu giai đoạn phát triển mới của đất nước là tầm nhìn và định hướng chiến lược của Trung tâm Động lực học Thuỷ khí Môi trường – CEFD..

 

  • Hệ thống công nghệ dự báo các trường yếu tố thủy văn biển hòan thiện sẽ là các môdul kết hợp với nhau tự động theo thời gian thực bao gồm môdul đảm bảo số liệu đầu vào cho các mô hình khí tượng, hải dương; môdul các mô hình dự báo các trường khí tượng biển đáp ứng yêu cầu thông tin đầy đủ, nhanh, chi tiết và chính xác làm đầu vào cho các mô hình thủy văn biển; môdul các mô hình thủy văn biển dự báo các trường thủy văn biển: sóng, dòng chảy, mực nước, nhiệt độ và độ muối; môdul kết nối trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa các mô hình; môdul lưu giữ và cung cấp số liệu phục vụ cho các yêu cầu tính tóan và của người sử dụng; môdul phát báo các kết quả của hệ thống dự báo.

 

  • Dự án được triển khai thành công sẽ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực khí tượng – hải văn, nâng cao năng lực và đẩy mạnh sáng tạo nghiên cứu khoa học biển tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu của xã hội, là tiền đề phục vụ các công tác phòng/chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn cũng như hạn chế rủi ro cho cộng đồng dân cư ven biển, nâng cao khả năng phục vụ các hoạt động du lịch ven biển, hoạt động khai thác tài nguyên và xây dựng các công trình trên biển/đảo. Dự án sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ ứng dụng phục vụ các hoạt động kinh tế – xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh.

 

BÁO CÁO (truy cập theo link)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MjvQrIQjZVGGuDVl1hzxWuJ11SSgwBFf