Sản phẩm

I. KẾT QUẢ CAM KẾT

Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo–Tiểu hợp phần 2a

Tiểu dự án: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai

1. Sản phẩm mẫu (prototype), vật liệu mới, giống cây trồng, giống vật nuôi, v.v.
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính và số lượng Tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt Chứng nhận đạt được (bởi cơ quan có thẩm quyền)
1.1 Hệ thống quan trắc hiện trường đồng bộ và hiện đại, độ phân giải cao về các trường thủy động lực, khí tượng thủy văn và môi trường biển và khu vực ven bờ, có thể hoạt động trong các điều kiện thời tiết bất lợi, cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ đồng hóa số liệu trong các mô hình toán 01 hệ thống quan trắc –          Hệ thống radar quan trắc được phân bố không gian các yếu tố sóng, dòng chảy tầng mặt, gió bề mặt, độ phân giải tối đa 300mx300m; Chiều cao sóng nhỏ nhất cho phép đo đạc không dưới 0,4m với sai số không quá 15%, sai số về hướng sóng không quá 10 độ, sai số về chu kỳ không quá 0,8s. Bước thời gian nhỏ nhất đo đạc sóng đến 15 phút, đối với dòng chảy là 5 phút;

–          Hệ thống các thiết bị đo đạc hiện trường đo đạc được cấu trúc thẳng đứng của các yếu tố dòng chảy đến độ sâu 30m, với độ phân giải theo phương thẳng đứng đạt 0,25m; cấu trúc nhiệt độ, độ muối, độ đục theo mặt cắt;

–          Hệ thống có tính linh động cao, dễ dàng di chuyển, lắp đặt, vận hành, hệ thống ăng ten lắp đặt trên bờ không phụ thuộc vào điều kiện sóng, gió trong trường hợp cực đoan;

–          Phần mềm điều khiển và xử lý số liệu quan trắc của hệ thống cần đảm bảo đồng bộ, rõ ràng, dễ sử dụng, tính bảo mật cao. Phần mềm điều khiển theo thời gian thực có khả năng truy cập vào tất cả các thông số radar thông qua giao diện người dùng qua trang web, trao đổi thông tin hai chiều với tần số thích ứng, giảm nhiễu rf, tự kiểm tra hệ thống và hiệu chỉnh tự động. Phần mềm xử lý số liệu quan trắc cung cấp bản đồ véctor cho dòng chảy, gió và sóng. Có giao diện người dùng thuận lợi để xem và lưu trữ dữ liệu. Hiển thị số liệu theo thời gian của các điểm lưới riêng biệt.

–          Giấy chứng nhận hợp quy do Trung tâm kiểm định và chứng nhận – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Hệ thống radar

–          Giấy chứng nhận kiểm định hoặc kiểm chuẩn do Trung tâm quan trắc môi trường – Bộ TNMT hoặc các đơn vị có thẩm quyền thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho các thiết bị khác

1.2 Hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao 01 hệ thống lưu trữ và tính toán –          Hệ thống tính toán có năng lực tính toán lý thuyết (Rpeak) tối thiểu đạt 25Tflops, hệ thống lưu trữ có năng lực lưu trữ hiệu dụng ít nhất 120TB, tốc độ đọc ghi tuần tự ít nhất 2GB/s; Các node tính toán và lưu trữ phải được kết nối bằng mạng tương kết có tốc độ tối thiểu 56Gbps; Các ổ cứng dùng để lưu trữ dữ liệu cần được cấu hình trong các Raid6 array đi kèm với các ổ thay nóng (hotspare);

–          Hệ thống tính toán sử dụng vi xử lý thế hệ mới nhất của hãng sản xuất; hệ thống lưu trữ có siêu dữ liệu và dữ liệu nằm tách biệt trên các dãy ổ cứng (disk array) khác nhau, siêu dữ liệu cần được sao lưu tối thiểu 1 lần/tuần; Cả hệ thống tính toán và lưu trữ đều có thể mở rộng dễ dàng bằng cách thêm các node tính toán hoặc lưu trữ;

–          Hệ thống được cài đặt và quản trị bởi một phần mềm quản trị cluster chuyên dụng với tất cả các phần mềm và thư viện cần thiết để chạy hệ thống mô hình tích hợp độ phân giải cao; Phần mềm quản trị cần có khả năng cài đặt các node tính toán mới một cách tự động từ mức vật lý qua mạng và giám sát hiện trạng hoạt động của tất cả các node trong hệ thống; Hệ thống tính toán cần được cài đặt một bộ phần mềm quản lý tài nguyên và lập lịch, cho phép thiết lập các hàng đợi với các mức ưu tiên khác nhau cho từng nhóm người dùng;

–          Đủ đáp ứng các mô phỏng phục vụ dự báo quy mô địa phương, độ chính xác cao, cập nhật nhanh về khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường biển tại khu vực biển ven bờ.

–          Giấy chứng nhận hợp quy cho máy chủ và thiết bị chuyển mạch doTrung tâm Kiểm định và chứng nhận – Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc đơn vị có thẩm quyền khác cấp;

–          Giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng hàng hoá do đơn vị có thẩm quyền cấp

1.3 Công nghệ mô phỏng và dự báo các quá trình thủy động lực ven bờ 01 công nghệ –          Hệ thống cung cấp được các thông tin mô phỏng, dự báo quá trình thủy động lực (sóng, dòng chảy, mực nước, nhiệt độ, độ muối…) khu vực biển ven bờ với các đặc điểm:

+ Hạn dự báo 72 giờ

+ Chu kỳ dự báo 6 giờ

+ Thông tin dự báo từng giờ

+ Độ phân giải không gian khu vực ven bờ 300x300m, khu vực quan tâm đạt 10mx10m

+ Độ chính xác theo chỉ số Nash đạt 0.75 tại hạn dự báo 72 giờ

–          Hệ thống được ứng dụng thành công ở khu vực thí điểm ven bờ tỉnh Phú Yên.

–          Hệ thống có khả năng ứng dụng cho các khu vực ven bờ khác ở Việt Nam và khu vực;

–          Công nghệ có tích hợp tính năng đồng hóa.

Đơn đăng ký giải pháp hữu ích, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam
2. Quy trình công nghệ, quy trình kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu, v.v.
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính và số lượng Tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt Chứng nhận đạt được (bởi cơ quan có thẩm quyền)
2.1 Bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) 01 Bộ CSDL –          CSDL quan trắc từ hệ thống radar cũng như hệ thống đo đạc hải văn (sóng, dòng chảy, nhiệt độ, độ muối…): đợt khảo sát tại khu vực Phú Yên (7 ngày) và có khả năng mở rộng cho các khu vực khác;

–          CSDL các kết quả mô phỏng của hệ thống mô hình tích hợp độ phân giải cao.

Đơn đăng ký Quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.2 Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống quan trắc hiện trường đồng bộ và hiện đại, độ phân giải cao về các trường thủy động lực, khí tượng thủy văn và môi trường biển khu vực ven bờ 01 bộ tài liệu –          Bộ tài liệu hướng dẫn đầy đủ cho phép vận hành hệ thống quan trắc trong mọi trường hợp. Bộ tài liệu biên tập rõ ràng, dễ hiểu dễ tra cứu và đã được thử nghiệm thành công tại hiện trường. Quyết định ban hành của Trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội
2.3 Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao 01 bộ tài liệu –          Bộ tài liệu hướng dẫn quản trị, vận hành hệ thống lưu trữ và tính toán mô tả đầy đủ các tính năng và các bước vận hành hệ thống. Quyết định ban hành của Trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội
2.4 Bộ tài liệu mô tả quy trình công nghệ mô phỏng và dự báo các quá trình thủy động lực ven bờ 01 bộ quy trình –          Quy trình hướng dẫn vận hành công nghệ mô phỏng và dự báo các quá trình thủy động lực ven bờ đồng hóa dữ liệu đầy đủ các bước rõ ràng, dễ hiểu dễ tra cứu. Đơn đăng ký giải pháp hữu ích, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam
3. Bài báo, sách chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn, kỷ yếu hội thảo, v.v.
STT Tên sản phẩm Số lượng Dự kiến nơi công bố
3.1 Bài báo quốc tế (SCOPUS/ISI) 02 Journal of Applied Mathematical Modelling

Journal of Coastal Research

Coastal Engineering

Hoặc tương đương

3.2 Tạp chí trong nước 05 Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Tạp chí Khoa học Khí tượng Thủy văn

Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu

3.3 Kỷ yếu hội thảo 05 Các hội thảo trong và ngoài nước
3.4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống quan trắc radar 01 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
4. Đào tạo nhân lực
STT Cấp đào tạo Số lượng Nội dung đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
4.1 Tiến sỹ 02 Hỗ trợ nghiên cứu sinh về số liệu và công cụ để triển khai, ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp trong nghiên cứu các trường thủy động lực học ven bờ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017-2019
4.2 Thạc sỹ 05 Ứng dụng hệ thống mô hình hoặc các mô hình riêng rẽ trong các nghiên cứu chuyên sâu các trường khí tượng-hải văn ven bờ Việt Nam Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017-2019
4.3 Thực tập ngắn hạn tại nước ngoài 02 Học tập và hợp tác triển khai hệ thống mô hình tích hợp độ phân giải cao

Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Đại học tại Mỹ 03 tháng
4.4 Đào tạo kỹ thuật đo đạc, mô hình hóa 05 Đào tạo, phổ biến các kỹ thuật đo đạc hiện đại với các trang thiết bị được trang bị trong khuôn khổ Tiểu dự án, các kỹ thuật mô hình hóa…

Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2017-2019
5. Sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ
STT Tên sản phẩm Số lượng Hình thức bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống, v.v.) Cơ quan bảo hộ (trong nước, quốc tế)
5.1 Quy trình công nghệ mô phỏng và dự báo các quá trình thủy động lực ven bờ 01 Giải pháp hữu ích (Đơn được chấp nhận hợp lệ) Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam
5.2 CSDL độ phân giải cao về các trường khí tượng-hải văn ven bờ 01 Quyền tác giả (Đơn được chấp nhận hợp lệ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II.Phương án thương mại hóa sản phẩm sau khi kết thúc Tiểu dự án

Thông tin cơ bản

 • Sản phẩm thương mại hóa:
  • Trường thủy động lực và môi trường khu vực ven bờ độ phân giải cao cho các khu vực được đặt hàng
  • Bản tin dự báo sóng, dòng chảy, mực nước khu vực ven bờ độ phân giải cao được tạo ra từ công nghệ mô phỏng và dự báo các quá trình thủy động lực ven bờ (sản phẩm mục 1.1)
  • Công nghệ mô phỏng và dự báo các quá trình thủy động lực ven bờ
 • Hình thức thương mại hóa
  • Chuyển giao công nghệ cho các công ty tư vấn, viện nghiên cứu trong cùng lĩnh vực
  • Ứng dụng công nghệ 1.1 để thực hiện các đặt hàng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp ứng phó với các tai biến thiên nhiên khu vực ven biển
  • Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ
  • Hợp đồng cung cấp thông tin trực tuyến, thời gian thực cho các doanh nghiệp và người sử dụng đầu cuối
  • Hợp đồng quảng cáo trên trang web khi có số lượng truy cập đạt ngưỡng yêu cầu
 • Khách hàng tiềm năng
  • Các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Quốc gia
  • UBND các tỉnh ven biển
  • Đài truyền hình các địa phương ven biển
  • Doanh nghiệp du lịch biển, vận tải đường biển, đánh bắt thủy sản …
  • Các nhà tài trợ World Bank, ADB, GIZ, …