Giới thiệu dự án

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Dự án do Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) đề xuất và được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới trong khuôn khổ tiểu hợp phần 2.a “Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” thuộc dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST) do Bộ Khoa học Công nghệ làm chủ quan. Dự án hướng tới đáp ứng và cải thiện các tồn tại hiện nay trong nghiên cứu khí tượng – thủy văn và môi trường biển trong nước về quan trắc và mô phỏng độ phân giải cao cũng như định hướng nghiên cứu chuyên sâu như các nước đang phát triển khác

Dự án tích hợp tiếp cận định hướng ứng dụng dựa trên phát triển nguồn lực (Application-Driven Approach Based on Resources Development) để thực hiện các mục tiêu đề ra của dự án nhằm nâng cao tính tự chủ về khoa học công nghệ và tài chính của CEFD để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và trong khu vực về khảo sát, mô phỏng và dự báo khí tượng thủy văn môi trường biển và khu vực ven bờ. Cụ thể:

  • Tăng cường năng lực về quan trắc  các yếu tố thủy động lực và môi trường biển, khu vực ven bờ phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo thiên tai và khai thác tài nguyên biển và hà  đảo thông qua viua bổ sung các trang thiết bị quan trắc sóng, gió và dòng chảy theo diện (radar hải văn), theo điểm (thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy dạng ascoustic doppler), theo mặt cắt (thiết bị quan trắc chất lượng nước) có độ phân giải cao và có thể hoạt động trong các điều tiện thời tiết bất lợi nhằm tăng độ chính xác, tính đầy đủ và độ tin cậy của số liệu quan trắc phục vụ các mục tiêu lâu dài về an ninh và giám sát biển;
  • Tăng cường năng lực về hạ tầng thông tin chuyên biệt phục vụ nghiên cứu và dự báo bằng việc nâng cấp/bổ sung các trang thiết bị lưu trữ và tính toán hiệu năng cao nhằm rút ngắn thời gian tính toán, cho phép mô phỏng với độ phân giải cao. Hệ thống tính toán có năng lực tính toán lý thuyết (Rpeak) tối thiểu đạt 25Tflops, hệ thống lưu trữ có năng lực lưu trữ hiệu dụng ít nhất 120TB, tốc độ đọc ghi tuần tự ít nhất 2GB/s; Các node tính toán và lưu trữ phải được kết nối bằng mạng tương kết có tốc độ tối thiểu 56Gbps;
  • Xây dựng và thiết lập hệ thống mô hình tích hợp khí tượng, hải dương và môi trường biển cho toàn khu vực Biển Đông bao gồm các mô hình thành phần về khí tượng , thủy động lực biển, sóng nhằm phát triển năng lực dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin thiên tai kịp thời, đáng tin cậy, độ phân giải cao phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế – xã hội và giảm thiểu thiệt hại trên các vùng biển, ven biển và hải đảo. Hệ thống dự kiến sẽ cung cấp được các thông tin mô phỏng, dự báo quá trình thủy động lực (sóng, dòng chảy, mực nước, nhiệt độ, độ muối…) khu vực biển ven bờ với các đặc điểm chính như: hạn dự báo 72 giờ, chu kỳ dự báo 6 giờ , thông tin dự báo từng giờ, độ phân giải không gian khu vực ven bờ 300x300m, khu vực quan tâm đạt 10mx10m và độ chính xác theo chỉ số Nash đạt 0.75 tại hạn dự báo 72 giờ. Hệ thống cũng sẽ được tích hợp tính năng đồng hóa và sẽ được thử nghiệm thí điểm cho khu vực ven bờ tỉnh Phú Yên và sẽ có khả năng ứng dụng cho các khu vực ven bờ khác ở Việt Nam và khu vực;
  • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và làm chủ công nghệ quan trắc hiện đại, xử lý dữ liệu và hệ thống mô hình tích hợp thông qua đào tạo hiện trường (khóa đào tạo thực hành quan trắc hiện trường tại Phú Yên) và đào tạo chuyên sâu ngắn hạn (khóa đào tạo ngắn hạn tại Mỹ về mô hình mô phỏng).
  • Hình thành hệ thống cung cấp và thương mại hóa các sản phẩm quan trắc, mô phỏng và dự báo khí tượng thủy văn biển chất lượng cao.
  • Hình thành mạng lưới kết nối các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu, các công ty dịch vụ kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Dự án được thực hiện trong 24 tháng từ 01/06/2017 – 31/05/2019 với tổng số vốn 1.860.116 USD tương đương 42.280.430.946 VNĐ. Việc triển khai và điều phối dự án sẽ được thực hiện bởi Ban Quản lý Dự án FIRST – CEFD trực thuộc Trung tâm động lực học thủy khí môi trường do ông Trần Ngọc Anh, giám đốc trung tâm đồng thời làm giám đốc BQLDA.