Hội thảo báo cáo kết quả phân tích ảnh vệ tinh và các ưu tiên khảo sát TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Solar PV).

Ngày 11/08/2017, tại Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đoàn cán bộ của CEFD đã trình bày những kết quả bước đầu trong việc phân tích ảnh vệ tinh WorldView 3 và thảo luận về những ưu tiên của thành phố trong việc khảo sát các mái nhà trong thành phố.

Đại diện các bên liên quan tham dự:

  1. Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Phương Đông (Phó giám đốc)
  2. Đại diện WorldBank Việt Nam: Ông Trần Hồng Kỳ
  3. Tổng công ty điện lực TP.Hồ Chí Minh: Ông Phạm Quốc Bá (Phó giám đốc)
  4. Phòng quản lý Năng lượng TPHCM: Bà Lương Xuân Nhung (Phó phòng quản lý Năng lượng)
  5. Đoàn CEFD gồm: PGS.TS. Phạm Văn Cự, bà Đinh Phương Trang và Ông Phạm Duy Huy Bình.

Đại diện các bên liên quan

Đại diện CEFD: PGS.TS. Phạm Văn Cự trình bày tổng quan báo cáo giữa kỳ, kết quả về cơ sở dữ liệu giải đoán ảnh vệ tinh WorldView 3, các tiêu chí kỹ thuật được đánh giá để lựa chọn mái nhà,…..

PGS.TS. Phạm Văn Cự trình bày về nội dung kỹ thuật gói Solar PV

Tiếp theo đại diện các bên tiến hành thảo luận các kết quả trình bày

Đại diện WorldBank Việt Nam: Ông Trần Hồng Kỳ đánh giá cao các kết quả trình bày của nhóm tư vấn đến từ CEFD và có sự cam kết về hỗ trợ tối đa cho dự án. Đồng thời cũng nhận được lời cam kết sẽ phối hợp và hợp tác chặt chẽ đến từ các Sở liên quan và EVN.

Đại diện các bên thảo luận

Buổi hội thảo thành công tốt đẹp…..

Tin và bài nhóm CEFD