Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Kim Ngọc Anh

Năm sinh: 19/03/1990

Nơi sinh: Hải Dương

Quê quán: Hải Dương

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường - ĐH Khoa học Tự Nhiên-ĐHQGHN

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: ngocanhnk1903@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức: 13.012

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

2008-2012: Đại học, chuyên ngành Thủy văn học, Đại học Khoa học Tự nhiên

2013-2015: Cao học, chuyên ngành Thủy văn học, Đại học Khoa học Tự nhiên

Kinh nghiệm công tác

Từ 4/2014 – Nay: Nghiên cứu viên, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Từ 8/2012 – 3/2014: Nghiên cứu viên, Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
 • Quản lý tài nguyên nước
 • Mô hình thủy văn, thủy lực
 • Ứng dụng công cụ GIS trong thủy văn, tài nguyên nước
đề tài, dự án
 1. 2016, Nghiên cứu và đề xuất tiêu chuẩn an toàn trước thiên tai thuộc gói thầu: “ Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 2”, Tên khách hàng: BQLDA “Nâng cao năng lực thể chế về Quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến Biến đổi khí hậu, giai đoạn 2” (SCDM II).Vai trò: xử lý dữ liệu, tham vấn, tham gia xây dựng bộ tiêu chí và báo cáo.
 2. 2016, Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó, Hợp đồng dịch vụ với Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa. Vai trò: khảo sát thực địa, tính toán thủy văn, thủy lực.
 3. 2015Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên, Hợp đồng tư vấn với Sở Tài nguyên & Môi trường Hưng Yên. Vai trò: khảo sát thực địa, tính toán thủy văn, thủy lực.
 4. 2012-2015, Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS), Mã số: 11-P04-VIE,Tài trợ bởi DANIDA. Vai trò: thành viên nhóm 4 (thủy tai).
 5. 2012- 2014, Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu nước biển dâng đến các hệ thống cơ sở hạ tầng ở các khu vực ven biển của tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa. Vai trò: thiết lập mô hình ngập lụt, tính toán thủy văn, thủy lực.
 6. 2012-2013, Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu và điều chỉnh bổ sung mạng lưới quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn góp phần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, MS: BĐKH.04. Cơ quan quản lý nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường. Vai trò: tham gia xây dựng báo cáo, nghiên cứu điều chỉnh mạng lưới thủy văn.
Công Trình Công bố
 1. Nguyễn Kim Ngọc Anh, Trần Ngọc Anh.2016. Ứng dụng mô hình Mike Basin tính toán cân bằng nước lưu vực sông Lam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 662, tr40-47.
 2. Đặng Đình Đức, Nguyễn Duy Hùng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Kim Ngọc Anh.2015. Mô phỏng ngập lụt lưu vực sông Hoàng Long. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái Đất và Môi trường, Tập 31, Số 1S, tr71.