Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Trung Kiên

Năm sinh: 08/10/1983

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường - ĐH Khoa học Tự Nhiên-ĐHQGHN

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: kien.nguyen@hus.edu.vn

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức: 13.232

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo
Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố