Thông tin cá nhân

Họ tên: Lê Thị Vân Anh

Năm sinh: 10/10/1993

Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Thái Bình

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thuỷ khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: leanhmttb@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Kỹ sư

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

2011 – 2015: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố