Thông tin cá nhân

Họ tên: Bùi Thị Phương Oanh

Năm sinh: 25/06/1958

Nơi sinh: Hoài Đức - Hà Nội

Quê quán: Hoài Đức - Hà Nội

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường - ĐH Khoa học Tự Nhiên-ĐHQGHN

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: minhoanh.hn@gmail.com

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ học vấn: Cử nhân

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức: 15.123

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo
Kinh nghiệm công tác

– Từ 01/09/1979 đến 15/06/1982, CB HĐ tại Bộ môn Vi sinh vật, Khoa Sinh học, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội

– Từ 16/06/1982 đến 31/08/1996, CBNC tại TT Nghiên cứu Vi sinh vật học ứng dụng, Trường ĐHTổng hợp Hà Nội

– Từ01/09/1996 đến 30/11/2001, CB Văn phòng Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHTổng hợp Hà Nội

– Từ 01/12/2001 đến 30/04/2008, CB văn phòng Đảng ủy, Khối Hiệu bộ- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

– Từ 01/05/2008 đến 15/01/2010, CB Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội, Thành ủy Hà Nội

– Từ 16/01/2010 đến 24/02/2014, CB Văn phòng kiêm Thủ quỹ tại Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố