Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh

Năm sinh: 13/08/1995

Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán: Nghệ An

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: nguyenquynh9537@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Cử nhân

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

2017:  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Chuyên ngành: Hải Dương Học

Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố