Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Hồng Thủy Thủy

Năm sinh: 18/08/1994

Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Thái Bình

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ cơ quan: 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: nguyenhongthuy188@gmail.com

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Trình độ học vấn: Cử nhân

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức:

Ngoại ngữ:

Quá trình đào tạo

2012- 2016:  Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQGHN

Chuyên ngành: Khoa học Môi trường

Kinh nghiệm công tác
Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
đề tài, dự án
Công Trình Công bố