Hội thảo Việt Nam về Những Tiến bộ trong Kỹ thuật Biển (VSOE)

Hội thảo Việt Nam về Những Tiến bộ trong Kỹ thuật Biển (VSOE) được tổ chức 2 năm một lần bởi Hiệp hội các Chuyên gia và Nhà khoa học VN (AVSE Global) phối hợp với các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu ở VN.
  • VSOE đóng vai trò như một diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp được thảo luận và phát triển các thay đổi về công nghệ và chính sách về NLTT, cũng như tạo ra các cơ hội kinh doanh trong ngành công nghiệp dầu khí và NLTT biển. VSOE cũng được thiết kế để hỗ trợ các lĩnh vực dầu khí VN và Châu Á Thái Bình Dương điều chỉnh mô hình và chiến lược kinh doanh của mình để thích ứng với xu hướng và các thách thức mới.
  • Hội thảo đầu tiên, VSOE2018, sẽ được đăng cai bởi Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, với chủ đề “Năng lượng và địa kỹ thuật”. VSOE2018 mong muốn tập hợp các kiến thức và kinh nghiệm hiện nay về các phát kiến về công nghệ và công trình Biển, các giải pháp công trình và nền tảng an toàn hơn với hiệu suất kinh tế cao hơn, và các công tác quản lý rủi ro, tổn thương, thiên tai và bảo vệ môi trường.
  • VSOE2018 hoan nghênh các đóng góp với đề tài nghiên cứu liên quan đến năng lượng và địa kỹ thuật. Chương trình hội thảo bao gồm các bài thuyết trình văn bản, poster, mô tả dự án cùng với nhiều phát ngôn viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên chủ chốt và sáng giá từ các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách và các doanh nghiệp hàng đầu trong nước.
Hạn chót nộp tóm tắt vào ngày 8/1/2018
  • Tất cả các bài báo sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia đầu ngành, dựa trên các tiêu chí về tính nguyên bản, chất lượng và tính rõ ràng mạch lạc. Kỷ yếu hội thảo dự kiến được phát hành bởi NXB Springer và phụ lục trong Scopus và SpringerLink.
  • https://vsoe2018.sciencesconf.org/user/submit