Khóa học “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ”

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  phối hợp với Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) đã tổ chức thành công khóa học “Nâng cao kỹ năng viết báo và thuyết trình tại các hội thảo và hội nghị quốc tế cho các giảng viên/nghiên cứu viên trẻ”.

58fa72916a9a89c4d08b

20181214_092747

Đây là khóa học  tiếp nối các khóa học nằm trong  chuỗi khóa học thuộc tiểu dự án: “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về Quản lý Tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” với sự tài trợ của tổ chức Phát triển Bỉ và bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam.hóa học bao gồm 7 ngày diễn ra vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2018. Với sự tham gia giảng dạy của ông Giang Thanh Long và các diễn giả: ông Fredric William Swierczek (Giám đốc AITVN); ông Nguyễn Việt Cường.

20181210_09335220181210_09341720181214_11241820181214_113940

Dự án FCB là một phần của Chương trình hợp tác chung Việt Nam – Bỉ 2011 – 2015. Dự án được thực hiện bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (Enabel – tiền thân là BTC) hợp tác cùng Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Mục tiêu chung của dự án FCB là góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng bền vững của Việt Nam bằng cách tạo điều kiện cho Việt Nam trở thành một nước công nghiệp dựa trên tri thức vào năm 2020. Mục tiêu cụ thể của FCB là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua việc tăng cường năng lực quản lý và năng lực sáng tạo và năng lực quản lý của các cá nhân và tổ chức.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội là đơn vị hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực, nuôi dưỡng tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Quốc gia. Do đó trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã được dự án FCB lưa chọn để tài trợ phát triển đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và tạo điều kiện cho Đại học Quốc gia Hà Nội đạt trình độ cao cấp ở khu vực Châu Á trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

Nhằm tăng cường năng lực chuyên môn của các giảng viên và các nhà nghiên cứu của HUS, đặc biệt là (i) cho việc phát triển chương trình giảng dạy và giáo trình khóa đào tạo cho các đối tượng quản lý tài nguyên nước; và (ii) các kỹ năng giảng dạy trong chương trình giáo dục chung quốc tế; nâng cao năng lực viết các công bố khoa học, trình bày bằng tiếng Anh tại các hội nghị /hội thảo; cũng như nâng cao năng lực quản lý các chương trình / dự án theo tiêu chuẩn quốc tế cho các nhà quản lý của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Chương trình bao gồm 7 khóa đào tạo ngắn hạn:

– 2 khóa đào tạo về “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước” và “Hệ thống thoát nước đô thị bền vững SUDs” trong bối cảnh biến đổi khí hậu

– 1 khóa đào tạo cho tiếng Anh trong việc giảng dạy

– 1 khóa đào tạo để phát triển chương trình / giáo trình phù hợp với các chương trình tiêu chuẩn quốc tế

– 1 khóa đào tạo về Kỹ năng viết bài báo khoa học và thuyết trình bằng tiếng Anh tại các hội nghị và hội thảo quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu / giảng viên

– 1 khóa đào tạo về quản lý chương trình Giáo dục và kỹ năng đảm bảo chất lượng;

– 1 khóa đào tạo cho các kỹ năng quản lý dự án, giám sát và đánh giá (bao gồm dự án nghiên cứu khoa học)