Lịch công tác tuần thứ 24 từ ngày 12/2 đến 18/2/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

       (Tuần thứ 24 từ ngày 12/2 đến 18/2 năm 2018)

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

12/2

Nghỉ tết nguyên đán

 

Nghỉ tết nguyên đán

 

Thứ 3

13/2

 

 

 

 

Thứ 4

14/2

 

 

 

 

Thứ 5

15/2

 

 

 

 

Thứ 6

16/2

 

 

 

 

Thứ 7

17/2

C.Nhật

18/2

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: Nghỉ tết nguyên đán