Lịch công tác tuần 6 từ ngày 9 đến 14/10/2017

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

                                  BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ 6 từ ngày 9-14/10/2017

Ngày  SÁNG CHIỀU
Thứ 2

9/10

 Trực: 8h00:L.V.Anh; P.D.H.Bình Trực: 13h30:L.V.Anh; P.D.H.Bình

14h00 Họp nhóm xây dựng dự án BTC (ĐP Trang, LTAnh, TT Huyền) Phòng 401T3

16h30 Họp nhóm Nước dưới đất Quảng Nam (TNAnh, ĐĐ Đức, NK NAnh, TĐ Trung, NT Thắng, LT VAnh) và các chuyên gia có liên quan (Phòng 407 T3)

13h00-15h50 PGS.Tr.N.Anh (511T4)

Thứ 3

10/10

Trực: 8h00: Tr.P.Liên (N.T.Ngân); L.T.Anh

7h00-8h50 TN.Anh (508T3)

Trực: 13h30: Tr.P.Liên (N.T.Ngân); L.T.Anh

14h00 Seminar về Hệ thống cảnh báo sớm XNM Đồng bằng Sông Cửu Long (Dr Marcel Marchand) P401-T3

16h00-17h50 TN.Anh (512T4)

Thứ 4

11/10

Trực: 8h00:L.V.Hoàn; N.K.N.Anh

8h30 Họp nhóm kỹ thuật về radar cho dự án FIRST (NM Huấn, TNAnh, NK Cương, ĐĐ Đức, LV Hoàn)

Đ.Đức; Đ.Trung đi công tác Thái Nguyên đến hết ngày 12/10

Trực: 13h30: L.V.Hoàn; N.K.N.Anh
Thứ 5

12/10

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (Tr.Đ.Trung); P.D.H.Bình Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (Tr.Đ.Trung); P.D.H.Bình
Thứ 6

13/10

Trực: 8h00: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

9h00 Mở thầu gói G02 “Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt”

8h30 Seminar thường kỳ nội dung

1. Using high-resolution remote sensing images to detect suitable rooftops for solar PV installation in urban areas: HCMC case study – NCV Trần Thanh Huyền
2. Ứng dụng GIS trong phân tích đa tiêu chí để xác định các tòa nhà phù hợp với hệ thống pin mặt trời mái nhà tại thành phố Hồ Chí Minh ​- NCV Phạm Duy Huy Bình – Lê Văn Hoàn​

Trực: 13h30: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

14h00 Họp CSDL First (Đ.P.Trang; T.Trang; Kiên; Đ.Đức; Tr.Q.Đức; Tr.N.Anh)

16h00-17h50 PGS.Tr.N.Anh (512T4)

Thứ 7

14/10

CN  

 

Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng

Phòng Hành chính – Tổng hợp