Lịch công tác tuần thứ 01 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 01 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

03/9

 Nghỉ bù Lễ Quốc khánh  Nghỉ bù Lễ Quốc khánh

Thứ 3

04/9

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

8h00: Họp toàn trung tâm về việc rà soát và triển khai công tác đầu năm học (P.407 -T3, BGĐ và tất cả CB tham dự)

Thầy T.Q.Đức đi công tác nước ngoài đến hết 15/9.

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

13h00: Họp về thanh quyết toán đề tài Phú Yên (Tầng 1, Nhà Chuyên đề. T.N.Anh, T.B.Liên, T.K.Ngân)

16h00: Họp với PMO về DV4. (Số 8 Pháo Đài Láng. T.N.Anh, N.T.Kiên, Marcel)

Nhóm đi Hội thảo Ứng dụng phần mềm tại Indonesia từ chiều 04/9 đến hết 11/09 (Đ.Đ.Đức, T.T.Huyền, N.K.N.Anh, P.D.H.Bình)

Thứ 4

05/9

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

Thứ 5

06/9

Trực: 8h00:Tr.Đ.Trung; N.T.Quỳnh

10h00: Họp về tiến độ WB5 (T.N.Anh, N.T. Kiên, Marcel), phòng 808 T5
Trực: 13h30:Tr.Đ.Trung; N.T.Quỳnh

14h00: T.N.Anh họp với Công ty Hải Âu về triển khai Gói radar – FIRST/2a/CEFD/G01. (Tầng 1 Nhà Chuyên đề)

Thứ 6

07/9

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.T.Quỳnh

9h00: Họp nhóm đề tài Phú Yên (T.N.Anh, N.X.Lộc, N.T.Quỳnh)

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thứ 7

08/9

Trực dự báo lũ  
C.Nhật

09/9

Trực dự báo lũ  

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;