Lịch công tác tuần thứ 04 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 04 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

24/9

Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thứ 3

25/9

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

14h00: Lễ đóng thầu và mở thầu Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/G04: “Xây dựng, chuyển giao hệ thống CSDL khí tượng thủy văn hải văn và môi trường biển và hệ thống cung cấp dịch vụ thời gian thực”. Tầng 1, Nhà Chuyên đề, 332 Nguyễn Trãi. (Lãnh đạo Trung tâm, Ban QLTDA FIRST-CEFD và các nhà thầu tham dự)

Thứ 4

26/9

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh

Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

Thứ 5

27/9

Trực: 8h00:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình Trực: 13h30:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình

Thứ 6

28/9

Trực: 8h00: L.V.Anh; T.T.Huyền Trực: 13h30: L.V.Anh; T.T.Huyền

Thứ 7

29/9

 Trực dự báo lũ  Trực dự báo lũ
C.Nhật

30/9

 Trực dự báo lũ  Trực dự báo lũ

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;