Lịch công tác tuần thứ 05 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 05 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

01/10

Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

 13h00: Họp BGĐ và các trưởng phòng để trao đổi và phân công các công việc còn tồn đọng (P.407-T3)

15h30: Họp toàn trung tâm để triển khai các công việc. (P.407-T3)

Thứ 3

02/10

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

8h00: Giám Đốc họp với phòng HC-TH về dự án FIRST và FCB

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Thứ 4

03/10

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh

 8h00: Giám Đốc họp với phòng HC-TH về đề tài Phú Yên, KC09

Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

13h00: BGĐ họp với Trưởng phòng NC&DV về các hoạt động đang triển khai
15h00: BGĐ họp với toàn bộ phòng NC&DV

Thứ 5

04/10

Trực: 8h00:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình

Giám Đốc T.N.Anh đi công tác nước ngoài đến hết ngày 11/10

8h00: Seminar nội bộ Trung tâm: Một số kỹ năng cơ bản về văn phòng (P407-T3)

Trực: 13h30:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình

Thứ 6

05/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; T.T.Huyền Trực: 13h30: L.V.Anh; T.T.Huyền

15h00: Seminar Cơ học Thủy khí Môi trường. P301-T1 (Toàn thể cán bộ tham gia)

Thứ 7

06/10

 
C.Nhật

07/10

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;