Lịch công tác tuần thứ 06 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 06 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

08/10

Trực: 8h00:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Giám Đốc T.N.Anh đi công tác nước ngoài đến hết ngày 11/10

Trực: 13h30:L.V.Anh; N.T.Quỳnh

Thứ 3

09/10

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.K.N.Anh

Thứ 4

10/10

Trực: 8h00:Tr.V.Quang; N.T.Quỳnh Trực: 13h30: Tr.V.QuangN.T.Quỳnh

Thứ 5

11/10

Trực: 8h00:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình Trực: 13h30:Tr.Đ.TrungP.D.H.Bình

Thứ 6

12/10

Trực: 8h00: L.V.Anh; T.T.Huyền

8h30 phòng 407T3: Seminar thường kỳ tháng 10 của phòng NCDV (thành phần tham gia: cán bộ phòng NCDV)

Trực: 13h30: L.V.Anh; T.T.Huyền

Thứ 7

13/10

 
C.Nhật

14/10

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;