Lịch công tác tuần thứ 11 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 11 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11 năm 2018)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

12/11

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

8h30 – 16h30: Khóa đào tạo ngắn hạn Kỹ năng quản lý và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Thuộc dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu tại Trường Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội” (P.416-T1)

9h00: chương trình của Bỉ đến phỏng vấn và làm việc về khả năng hợp tác giữa Khoa và Trung tâm với các đối tác của Bỉ. (Phòng 203 T3 và Tầng 1 Nhà chuyên đề)

9h00: T.N.Anh làm việc với Royal Haskoning DHV (RHD) về dự án Coastal Hazard Phase 2 tại trụ sở RHD

9h00: T.T.Huyền làm việc với Rien Dam về dự án ADB Đồng Hới

10h00: Đ.Đ.Đức, NB.Tùng làm việc với Khoa môi trường Dự án môi trường nước hồ Thác Bà.

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

14h00: T.N.Anh báo cáo Hội thảo về Dự án Coastal Hazard tại Tổng cục phòng chống thiên tai (số 2 Ngọc Hà, Ba Đình)

Thứ 3

13/11

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

8h00: T.N.Anh họp với các nhóm trưởng của phòng NCDV (P.407-T3)

9h00: Họp về dự án ADB Đồng Hới (T.N.Anh, Huyền) P.407-T3

Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

15h00: Họp toàn nhóm chuyên gia về ADB Đồng Hới (Đ.Đức, Huyền, Bình và nhóm thực hiện đo đạc, mô hình hóa)

Thứ 4

14/11

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

15/11

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

T.N.Anh seminar Đề tài XNM tại Viện NC Cao cấp về Toán

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

16/11

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

17/11

 
C.Nhật

18/11

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;