Lịch công tác tuần thứ 21 từ ngày 22/1 đến 28/1/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

       (Tuần thứ 21 từ ngày 22/1 đến 28/1 năm 2018)

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

22/1

 Trực: 8h00: L.V.Anh; T.T.Huyền

Đ.Đức; LV.Hoàn; Đ.Trung; LHNam; V.Quang đi công tác Bình Định đến hết ngày 24/1/2018.

 

Trực: 13h30: L.V.Anh; T.T.Huyền

14h00 Họp Solar PV (P407-T3)

 

Thứ 3

23/1

Trực: 8h00: Tr.P.Liên (N.T.Ngân); T.T.Huyền

 

Trực: 13h30: Tr.P.Liên (N.T.Ngân); T.T.Huyền)

 

Thứ 4

24/1

Trực: 8h00:L.V.Anh*;P.D.H.Bình

 

Trực: 13h30: L.V.Anh*P.D.H.Bình

 

Thứ 5

25/1

Trực: 8h00: L.V.Anh*P.D.H.Bình

 

Trực: 13h30: L.V.Anh*P.D.H.Bình

 

Thứ 6

26/1

Trực: 8h00: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

 

Trực: 13h30: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

 

Thứ 7

27/1

C.Nhật

28/1

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng; * Cán bộ trực thay