Lịch công tác tuần thứ 23 từ ngày 5/2 đến ngày 11/2/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

       (Tuần thứ 23 từ ngày 5/2 đến 11/2 năm 2018)

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

5/2

 Trực: 8h00:L.V.Anh; T.T.Huyền

 

Trực: 13h30:L.V.Anh; T.T.Huyền

 

Thứ 3

6/2

Trực: 8h00: Tr.P.Liên (N.T.Ngân); T.T.Huyền

 

Trực: 13h30: Tr.P.Liên (N.T.Ngân); T.T.Huyền

 

Thứ 4

7/2

Trực: 8h00:L.V.Hoàn; P.D.H.Bình

 

Trực: 13h30: L.V.Hoàn; P.D.H.Bình

 

Thứ 5

8/2

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (Tr.Đ.Trung); P.D.H.Bình

 

Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (Tr.Đ.Trung); P.D.H.Bình

14h30 Phòng HC-TH họp tổng kết (PGS.TS. TQ.Đức chủ trì).

 

Thứ 6

9/2

Trực: 8h00: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

 

Trực: 13h30: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

14h30 Họp tổng kết năm 2017 (PGS.TS. TNAnh)

 

Thứ 7

10/2

C.Nhật

11/2

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng