Lịch công tác tuần thứ 24 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 24 từ ngày 11/02 đến ngày 17/02 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

11/02

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

8h45: Ban Giám hiệu xuống chúc Tết CEFD

9h30-11h: BGĐ sang chúc Tết Trung tâm khoa học dữ liệu (khoa Toán)

Họp phòng NC&DV

 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

 Họp phòng HC-TH

Thứ 3

12/02

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

13/02

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

9h00: N.M.Huấn và T.N.Anh làm việc với phòng QTBV về sửa chữa phòng máy. (Phòng QTBV, tầng 3, nhà T1)

11h00: BGĐ đi khảo sát mặt bằng tại Hòa Lạc Campus

Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

14/02

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

16h00: Nhóm CDSL họp với Gimasys

Thứ 6

15/02

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

16/02

C.Nhật

17/02

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;