Lịch công tác tuần thứ 26 từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 26 từ ngày 25/02 đến ngày 03/03 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

25/02

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

26/02

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

27/02

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

Thứ 5

28/02

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

15h00: Hội thảo Báo cáo khảo sát Phú Yên đợt 1 (P.418-T1)

Thứ 6

01/03

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

02/03

C.Nhật

03/03

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;