Lịch công tác tuần thứ 27 từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 27 từ ngày 04/03 đến ngày 10/03 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

04/03

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

09h00: Hội thảo khởi động dự án: “Xây dựng, chuyển giao hệ thống CSDL khí tượng thủy văn hải văn và môi trường biển và hệ thống cung cấp dịch vụ thời gian thực” (P.418-T1)

Họp skype với Arcadis (Hà Lan) – Mây, Huyền

 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

05/03

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

13h30: T.N.Anh họp với CECT về dự án mới Phú Yên (Tầng 1, Nhà Chuyên Đề)

Thứ 4

06/03

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

8h00: Báo cáo dự án WB8 với Tổng cục KTTV – T.N.Anh và nhóm dự án WB8 (số 8 Pháo đài Láng)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

Thứ 5

07/03

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền

8h00: Họp nhóm dự án Tăng trưởng xanh (P.808-T5)

Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

08/03

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

11h30: Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

09/03

C.Nhật

10/03

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;