Lịch công tác tuần thứ 28 từ ngày 11/03/2019 đến ngày 17/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 28 từ ngày 11/03 đến ngày 17/03 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

11/03

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

 

 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 3

12/03

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền  Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

13/03

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

10h30: Họp nhóm Tăng trưởng xanh (808T5 – Trần Ngọc Anh, Trần Quang Đức, Phạm Thị Tuyết Mây, Nguyễn Bách Tùng, Trần Vinh Quang, Phạm Duy Huy Bình)

Trực: 13h30: Tr.B.Liên; Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

Thứ 5

14/03

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

15/03

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 7

16/03

C.Nhật

17/03

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;