Lịch công tác tuần thứ 43 từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 43 từ ngày 24/06 đến ngày 30/06 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

24/06

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

N.H.Thủy coi thi THPTQG từ 24-27/6

Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: Họp phòng NC&DV 

Thứ 3

25/06

Trực: 8h00: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: Tr.K.Ngân; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 4

26/06

Trực: 8h00: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.B.Liên; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

15h00: Tập huấn trực tuyến radar (NX Lộc, NB Tùng, TT Huyền, NKN Anh, PDH Bình, ĐĐ Đức, Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Thái Bình)

Thứ 5

27/06

Trực: 8h00: P.T.MâyN.T.Quỳnh; T.T.Huyền Trực: 13h30: P.T.Mây; N.T.Quỳnh; T.T.Huyền

Thứ 6

28/06

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; N.K.N.Anh

14h00: Hội nghị CCVC và Tổng kết năm học 2018-2019 (P.401-T1)

Thứ 7

29/06

C.Nhật

30/06

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;