Liên danh giữa Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường và công ty Deltares (Hà Lan) về gói thầu “Supporting Resilience to Coastal Hazards in Vietnam”

Tháng 8 năm 2016, Liên danh giữa Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường và  công ty Deltares (Hà Lan) đã được lựa chọn làm tư vấn cho gói thầu “Supporting Resilience to Coastal Hazards in Vietnam” do Ngân hàng thế giới (World Bank) làm chủ đầu tư. Gói thầu sẽ được thực hiện trong thời gian 27 tuần, với tổng giá trị khoảng 200.000USD. Gói thầu sẽ do TS. Marcel Marchand làm trưởng nhóm tư vấn.