Seminar thường kỳ tháng 7

Phòng Nghiên cứu Dịch vụ – Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường trân trọng kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến dự buổi Seminar thường kỳ tháng 7.
Nội dung cụ thể như sau:
1. CN. Vũ Viết Long: ​ Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Lam
2. NCS. Lê Thị Tuyết Anh: Phương pháp tiếp cận cho bài toán xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực ở khu vực ít dữ liệu, nghiên cứu thí điểm cho lưu vực sông Rào cái Hà Tĩnh
Thời gian: 14h00 thứ sáu ngày 6/7/2018
​Địa điểm phòng 808 T5
Trân trọng kính mời.