Thông báo số 1 hội thảo quốc gia về “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu” 2017

THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI THẢO QUỐC GIA “ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” 2017
 
Được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 và trên cơ sở thành công của các hội thảo trước đây về đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, Viện Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo: 
Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu” sẽ được Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 06/12/2017 (1 ngày) tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.
 
Trân trọng kính mời các cá nhân quan tâm đăng ký tham gia Hội thảo và gửi bài báo cáo/tham luận. Thông tin cụ thể về Hội thảo được nêu rõ trong Thông báo số 1 (xem files đính kèm). 
 
Ghi chú: Viện Tài nguyên Môi trường cũng đã gửi thông báo này tới các quý ông/bà theo đường bưu điện.
HỘI THẢO ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU
VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:024-38253506/0987999779