Về đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020

Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo về công văn 2018
Trường ĐHKHTN nhận được Công văn số 1517/ĐHQGHN-KHCN ngày 10/5/2017 của ĐHQGHN thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (file đính kèm).
Trường ĐHKHTN trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các nhà khoa học được biết để chủ động đề xuất nhiệm vụ bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được phê duyệt.
Đề xuất nhiệm vụ dưới dạng bản in và file số đề nghị gửi về Phòng KH-CN (P. 306E, nhà T1; pkhcn@hus.edu.vn) để tổng hợp gửi ĐHQGHN trước 11h30, thứ Hai, ngày 22/5/2017.
Trong trường hợp cần làm rõ thêm thông tin, đề nghị liên hệ với chuyên viên Nguyễn Hải Hà.