Tin tức – Sự kiện

IMG_5425

Tổ chức workshop và Chương trình đào tạo trong dự án Coastal Hazards (Hỗ trợ phục hồi rủi ro thiên tai ven biển Việt Nam)

27/04/2017

Ngày 24 và 25/04/2017, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường đã tổ chức Workshop và Chương trình đào tạo thuộc dự án Coastal Hazards (Hỗ trợ phục hồi rủi ro thiên tai thuộc 18 tỉnh ven biển Việt Nam). Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án trong đó tập trung…

IMG_0360

SEMINAR hội nghị cơ học thủy khí

10/02/2017

Ngày 09/02/2017, Tổ chức buổi Seminar với nội dung: “Multi-scale study of ocean deep convection in the Mediterranean Sea: from observations to climate modelling” trình bày bởi Tiến sỹ Robin Waldman đến từ Trường Đại học Toulouse, Pháp trình bày (Phòng Hội thảo Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học). Nghiên cứu của tiến…

Giang

Hội thảo về nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở cửa sông khu vực tỉnh Phú Yên và các giải pháp

05/12/2016

Ngày 25/11/2016, tại thành phố Tuy Hòa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức buổi hội thảo khoa học lần thứ nhất với chủ đề: “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông Đà…

IMG_0060

Hội thảo về dự án “Phục hồi Rủi ro Thiên tai Ven biển Việt Nam”

24/10/2016

TS. Marcel (Project Manager): Thành phần: PGS. Trần Ngọc Anh (Giám đốc CEFD); PGS. Nguyễn Minh Huấn (Phó giám đốc) và tất cả thành viên của trung tâm là (Supporting staffs) bao gồm:  Dinh Phuong Trang – Project Coordinator  Nguyen Thu Trang – Project Management Assistant  Chu My Dung – Accountant  Dang Dinh Duc – Hydraulic…