Về việc cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc

Phòng Hành chính – Tổng hợp nhận được các công văn số: 917/BKHĐT-KTĐN, 919/BKHĐT-KTĐN, 921/BKHĐT-KTĐN, 927/BKHĐT-KTĐN và 928/BKHĐT-KTĐN của BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ về việc cử cán bộ tham dự 5 khóa đào tạo thạc sĩ tại Hàn Quốc về các chuyên ngành: “Global ICT Policy, Industry and Trade Policy, Energy Science and Policy, Intergrated Chemical and Environmental Technology và Atmospheric Environment”. Các khóa học trên được đài thọ toàn bộ chi phí từ Chính phủ Hàn Quốc, với các thông tin cụ thể như:

– Điều kiện tham dự:

(i) Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chủ đề của khóa đào tạo;

(ii) Tốt nghiệp đại học;

(iii) Sử dụng thành thạo tiếng anh;

(iv) Dưới 40 tuổi (tính đến trước ngày 01/02/2018);

(v) Sức khỏe tốt và chưa được cấp học bổng do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Công văn và hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi trực tiếp về Phòng Tổ chức cán bộ (P.306A, nhà T1) trước ngày 07/03/2018, quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, coi như đơn vị không có nhu cầu cử cán bộ tham dự Chương trình đào tạo.

Liên hệ: Hoàng Đức Thắng, Chuyên viên Phòng TCCB, theo số điện thoại: 0972.294.590. Xin gửi kèm theo email

Link load tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1DBqF1oMeJz1MMYaOpKFs0gr4CqqskGUR