Viết bài cho Hội nghị quốc tế lần 3 “Nghiên cứu biển, Cửa sông và Bãi bồi”

Thông báo về thư mời viết bài cho Hội nghị quốc tế lần 3 chủ đề “Nghiên cứu biển, Cửa sông và Bãi bồi” được tổ chức bởi Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, Trường ĐH Nihon, Nhật Bản (Nội dung chi tiết fie đính kèm)

THÔNG-BÁO-SÔ-2-VIẾT-BÀI-HỘI-THẢO

 1. Chủ đề bài viết
 • Bảo vệ cửa sông và ven biển
 • Công trình biển
 • Dòng chảy và vận chuyển bùn cát của sông ven biển
 • Đầm phá nước lợ
 • Động lực và chuyển đổi của vùng cửa sông ven biển
 • Hình thái cửa sông và ven biển
 • Môi trường biển
 • Nuôi trồng thủy hải sản
 • Phân bố loài trong điều kiện môi trường khác nhau
 • Quá trình biến đổi bề măt và đáy biển
 • Quản lý tổng hợp đới bờ
 • Vùng nước chuyển tiếp

2. Thời gian nộp bài

 • 15/07/2017 Hạn cuối nộp tóm tắt
 • 20/07/2017 Thông báo chấp nhận tóm tắt
 • 15/08/2017 Hạn nộp toàn văn
 • 05/09/2017 Thông báo phản biện bài báo
 • 05/10/2017 Hạn cuối nộp bài chỉnh sửa
 • 15/10/2017 Đăng kí tham dự
 • 7/11/2017 Diễn ra Hội nghị
 • 8-10/11/2017 Thực địa ở Phan Thiết

Thời gian: Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 07 đến 10 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Kinh phí

Phí đăng kỷ yếu hội nghị (ISBN): 400.000 VNĐ/ bài báo

4. Thông tin liên hệ
Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ địa chỉ sau:
Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08 399 144 92 – Fax: 08 38 449 474; Email: qltnbienhaidao@hcmunre.edu.vn
Chi tiết về hội nghị và thông tin tham dự xin truy cập websitehttp://iecssvn.biendaohcm.com/ hoặc http://iecss.biendaohcm.com/