header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 11 từ 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021

Thứ 2
15/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực P.HIệp, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực H.Nhung, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h00 Họp tổ giúp việc HUSCO. VP HUSCO

9h00: PGĐ. TQĐức giảng dạy ĐH.

10h00 VPTT đi thắp hương thầy Đinh Văn Ưu
Thành phần: GĐ, TVQuang

12h00: GĐ làm việc ở Hòa Lạc 
Chiều

16h30 Làm việc với TEDI (dự kiến) 
Thành phần:GĐ, K Cương, Đ Khá

 

Thứ 3
16/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực P.HIệp, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực H.Nhung, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h00: B.Tùng họp với Viện Toán. Online
 
9h00 Làm việc với nhóm NC Khoa MT, P510T5
Thành phần: GĐ, M.Hà
 
10h30: GĐ đi công tác Hòa Bình đến hết ngày 17/11
Chiều

13h30: M.Hà họp báo cáo tiến độ đề tài VIWAT

14h00: Họp nhóm ADPC và mốc cảnh báo Đăk Nông. Online

15h00: PGĐ. TQĐức giảng dạy ĐH 

Thứ 4
17/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực P.HIệp, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực H.Nhung, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h30: Họp nhóm kế hoạch khảo sát radar. Online
Thành phần: N.K.Cương, nhóm radar, lãnh đạo phòng NCDV 

10h00: Họp nhóm Kế hoạch PCTT Tp. HCM. Online

Chiều

14h00: KNAnh tham dự chương trình Ký ức thời gian. 19 Lê Thánh Tông

14h00 Training Fews, Online

Thứ 5
18/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực P.HIệp, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực H.Nhung, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h30: Họp báo cáo tiến độ APDC (dự kiến)
 

8h30: P.Mây tham gia Đoàn công tác đánh giá giữa kỳ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Chiều

20h00: Họp rà soát HSNL CEFD
Thành phần: BGĐ, Đ.Đức, nhóm QLDA

Thứ 6
19/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực P.HIệp, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực H.Nhung, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h30 Họp kick-off online nội bộ Dự án Sinh kế. Online 
Thành phần: GĐ và nhóm

KNAnh tham dự chương trình Ký ức thời gian (Cả ngày). 19 Lê Thánh Tông

9h00 Nhóm ĐMST tham gia CT "Trải nghiệm thực tế ảo VR/AR". 102 Thái Thịnh

Chiều

14h00: Họp gói Mô hình sinh kế với CPO
Thành phần: GĐ, P.Mây, N.H .Thủy

Thứ 7
20/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực P.HIệp, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực H.Nhung, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h00 Lễ kỷ niệm 65 ngày truyền thống ĐHTH (kết hợp online và offline)

Chiều