header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Quan hệ - hợp tác

Trao đổi kế hoạch hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Chiều ngày 6/8/2020, tại Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 2 Ngọc Hà – Ba Đình - Hà Nội, Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) đã có buổi làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ban quản lý Dự án Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện. Nội dung chính của buổi làm việc bàn về hướng hợp tác giữa CEFD và JICA trong thời gian tới.

Hợp tác với công ty Effigis - Canada thực hiện dự án Đánh giá tiềm năng năng lượng mái nhà

Hợp tác với công ty Effigis - Canada thực hiện dự án Đánh giá tiềm năng năng lượng mái nhà tại Việt Nam