header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, CEFD tổng hợp 1 số chương trình, mô hình, phần mềm trong lĩnh vực nghiên cứu.

 1. MÔ HÌNH TOÁN THỦY ĐỘNG LỰC:
 2. PHẦN MỀM GIS, BẢN ĐỒ, XỬ LÝ ẢNH VIỄN THÁM
  1. ARCGIS
  2. MAPINFO
  3. MICROSTATION
  4. QGIS
  5. GLOBAL MAPPER
  6. ENVI
 3. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
  1. FORTRAN
  2. C
  3. VISUAL BASIC
 4. PHẦN MỀM HỖ TRỢ TÍNH TOÁN KHÁC
  1. Phần mềm tính tần suất FFC 2008;

Mọi chi tiết về cài đặt, hướng dẫn sử dụng xin vui lòng truy cập page:

https://www.facebook.com/CEFDHUS/

Sứ mệnh

Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với
ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ
nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH;
quản lý tài nguyên, môi trường bền vững
theo hướng phát triển xanh

Tầm nhìn

Đến năm 2025 trở thành đơn vị
hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực
Đông Nam Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai
và quản lý tài nguyên môi trường bền vững
theo hướng phát triển xanh

Giá trị cốt lõi

Chất lượng xuất sắc
Chuyên nghiệp, uy tín
Phục vụ cộng đồng