header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 19 từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022

Thứ 2
10/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

8h00 Họp nhóm Thủy lợi, sinh kế ĐBSCL . Offline 510T5

10h00: Họp nhóm ADPC. Online

Chiều

14h00 Họp kỹ thuật nhóm lớn đề tài NĐT
Thành phần: GĐ, Mời nhóm thầy Giang và các cán bộ liên quan của phòng NCDV

Thứ 3
11/01/2022
Sáng
7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh
 
8h00: B.Tùng họp với Viện Toán. Online
 
8h00 GĐ làm việc với TCPCTT về dự án Sand Budget Mekong
 
10h30 Họp đầu lĩnh các nhóm gói Sand Budget. Online
 
 
Chiều
13h30 GĐ đi công tác Quảng Nam đến hết 14/1.
 
14h00 Họp nhóm nội bộ ADPC
 
Thứ 4
12/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

Chiều

- PGĐ. TQĐức Họp Hội đồng

20h30 Họp tổng kết phòng HCTH
Thành phần: phòng HC-TH, mời BGĐ, ĐĐức, KNAnh, Huy Bình, P.Mây, T.Trang

 

Thứ 5
13/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

 

Chiều

13h00 Kick-off meeting gói Sand Budget. Online
Thành phần: GĐ, Lãnh đạo các phòng NCDV, HCTH, QLDA và các cán bộ tham gia, mời Thầy Sáo tham dự

Thứ 6
14/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

Chiều

15h30: Họp Tổng kết phòng NC&DV. Online
Thành phần: phòng NC&DV, mời BGĐ, lãnh đạo phòng HCTH, lãnh đạo phòng QLDA.

Thứ 7
15/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

Chiều