header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 20 từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022

Thứ 2
17/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

GĐ họp HĐ Thạc sỹ (cả ngày)

Chiều

14h00: Tham dự Hội thảo khởi đầu gói CS7:SOP.
Trực tiếp tại TCKTTV: thầy Đức, Mai Phương Nam, K.Ngọc Anh,
Trực tuyến: các thành viên khác.

 

Thứ 3
18/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

8h00 Họp nhóm đề tài NĐT. Online

8h00: B.Tùng họp với Viện Toán. Online
 
Chiều

13h00 Họp triển khai Sand Budget với Deltares. Online
Thành phần: GĐ, Mây, Trang, Quang và đại diện phòng NCDV

Thứ 4
19/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

9h00 Họp báo cáo FS ODA Ý.
Thành phần: GĐ, L.T.Minh, Đ.H.Toàn
 
Chiều

14h00 GĐ làm việc với Công ty gốm sứ Minh Long và Học viện S3.

14h00: Họp nội bộ nhóm ADPC.Online 

15h00: Họp FEWS với Deltares.Online 

21h00: Họp Tổng kết phòng QLDA&PTNL. Online 
Thành phần: Phòng QLDA&PTNL, mời BGĐ, lãnh đạo phòng NCDV, lãnh đạo phòng HCTH

Thứ 5
20/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

8h00: Thảo luận chuyên môn dự án sinh kế Nam bộ. Online
Thành phần: GĐ, P.Bình, B.Tùng, H.Thủy, mời Đ.Đức, mời KNAnh  

9h00: Họp kĩ thuật nhóm POS. Online  
 

Chiều

14h00 GĐ họp Hội đồng NCS Đặng Đình Khá

Thứ 6
21/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

9h00 P.Mây họp với UNDP

11h00 GĐ đi công tác Sơn La (đến hết ngày 22/1)

Chiều
Thứ 7
22/01/2022
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra Đ.Mạnh, Duyệt K.N.Anh

Chiều