header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 35 từ ngày 02/5/2022 đến ngày 07/5/2022

Thứ 2
02/05/2022
Sáng

NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5

Chiều
Thứ 3
03/05/2022
Sáng

NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5

Chiều
Thứ 4
04/05/2022
Sáng

8h00 Họp nhóm chuẩn bị căng tin HUSCO
Thành phần: GĐ, TB Liên, TV Quang, NTT Trang, TK Ngân

9h00 Họp nhóm chuyên gia sinh kế. Online
Thành phần: P.Mây, H Bình, Thủy

10h30 GĐ làm việc với nhóm phần mềm căng tin

11h30 GĐ họp với lãnh đạo Học viện S3. P 507 T2

Chiều

13h00 Nhóm HUSCO làm việc với team setup căng tin

16h30 GĐ làm việc với nhóm đầu lĩnh thiết bị (Anh Thắng, Anh Nam). P 507 T2

Thứ 5
05/05/2022
Sáng

8h00 GĐ làm việc với nhóm chuẩn bị căng tin

Chiều

13h30 Khảo sát trạm BTS Viettel
Thành phần: GĐ, Quang, H Bình, Đạt, Hải, Nam, Thắng

15h00 Nhóm kế toán họp rút kinh nghiệm hạch toán kế toán sau kiểm toán và kế hoạch triển khai các công việc phục vụ quyết toán thuế vào tháng 7/2022

Thứ 6
06/05/2022
Sáng

7h30 GĐ làm việc với Học viện KTQS

Chiều
13h00 GĐ làm việc với Landell-Mills
 
15h00 Họp triển khai báo giá radar. Online
Thành phần: GĐ, NK Cương, P Bình, TV Quang, TTùng 
Thứ 7
07/05/2022
Sáng
Chiều

13h00 GĐ đi khảo sát HP cùng Landell-Mills về dự án ADB