header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 37 từ ngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022

Thứ 2
16/05/2022
Sáng

11h00 Họp tổ giúp việc HUSCO, p340 T1.

 

Chiều

14h00: Thương thảo hợp đồng gói thầu Trà Khúc 2022

15h00 Họp tiến độ gói Sand Budget
Thành phần: H Bình, Mây và các cán bộ liên quan theo nội dung yêu cầu

Thứ 3
17/05/2022
Sáng

8h00 Họp với đoàn mission WB8
Thành phần: GĐ, Đ Đức, H Bình, Minh.

8h00 B.Tùng tham dự Seminar viện Toán 

Chiều

14h00: Họp nội bộ nhóm Nhà an toàn. P510-T5
Thành phần: PGĐ. TQĐức, TT Long, P Nga, NH Long, KN Anh

15h00: Họp nội bộ nhóm ADPC. Online

Thứ 4
18/05/2022
Sáng

9h00 GĐ họp Hội đồng KH&ĐT HUS

 

Chiều

15h00 Họp với GITEC về dự án Bắc Bộ
Thành phần: GĐ, NK Cương, P Mây, H Bình

15h00 Hỗ trợ căng tin triển khai
Thành phần: TB Liên, NTTTrang , Trang CEMM, KNgân, V Quang, T Tùng

Thứ 5
19/05/2022
Sáng
8h00 Họp nhóm thiết bị HUSCO
Thành phần: VQuang, Hải, Đạt, Trung, T Tùng
 
 
Chiều

15h00 Hỗ trợ căng tin triển khai
Thành phần: TB Liên, NTTTrang , Trang CEMM, KNgân, V Quang, T Tùng

Thứ 6
20/05/2022
Sáng

9h30 Họp phòng QLDA&PTNL và phòng NCDV về tiêu chí quản lý chất lượng sản phẩm. P510-T5

11h00 Họp Tổ giúp việc HUSCO (tại căng tin)

Chiều

14h00 Họp dự án Mô hình sinh kế. Online
Thành phần: GĐ, P.Mây, H.Bình. H.Thủy

Thứ 7
21/05/2022
Sáng
Chiều