header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 38 từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022

Thứ 2
23/05/2022
Sáng

7h00 Khai trương HUSCafeteria

11h00 Cắt băng khánh thành HUSCafeteria

Chiều

14h00: Họp nội bộ FEWS Thị Vải
Thành phần: NK Cương, Đ.Đức, KNAnh và nhóm đề tài

15h00 Họp tiến độ gói Sand Budget
Thành phần: H Bình, Mây và các cán bộ liên quan theo nội dung yêu cầu

 

15h00: Họp Kick off gói Nhà an toàn. P315 nhà A2, 21a Ngọc Hà
Thành phần: PGĐ TQĐức, P Mây, TTLong, KNAnh, PT Nga, NH Long

 

Thứ 3
24/05/2022
Sáng

8h00 B.Tùng tham dự Seminar viện Toán 

9h00 Họp nội bộ gói sinh kế
Thành phần: Mời Chú Tuất, Anh Trung, Chị Hà

 

Chiều

14h00: Họp nội bộ nhóm ADPC

15h00: PGĐ TQĐức giảng dạy Đại học

15h00 Họp nhóm thiết bị
Thành phần: GĐ, TV Quang, H Trung, T Đạt, T Tùng, Anh Hải. Mời Anh Nam, Anh Thắng

Thứ 4
25/05/2022
Sáng
Chiều
Thứ 5
26/05/2022
Sáng

NB Tùng đi công tác Tiền Giang đến hết 28/5/2022

8h30 Họp triển khai dự án Tsunami. P510-T5
Thành phần: NK Cương, TT Long, Đ Đức, KNAnh, P Bình

9h00 Họp nội bộ dự án mô hình sinh kế. Online
Thành phần: GĐ, P Mây, P Bình, H Thủy, Chú Tuất, Anh Trung, Chị Hà

Chiều

14h00 Họp chuẩn bị hội thảo đề tài Thị Vải. Online

15h00 GĐ làm việc với S3.

15h00 Tổ chức bốc thăm và phổ biến thể lệ giải HUSCO Open 2022. HUSCafeteria

 

Thứ 6
27/05/2022
Sáng

8h00 GĐ báo cáo Đảng ủy tại Hạ Long (đến trưa ngày 28/5/22)

 

Chiều

13h30 Họp kĩ thuật nhóm nhà an toàn. P510-T5

14h00 B Tùng tham dự Hội thảo tổng kết dự án Tiền Giang

15h00 Họp nhóm GoodEye. 
Thứ 7
28/05/2022
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29/05/2022
Sáng

12h00 Công tác Đồng Tháp từ 29/5 - 31/5
Thành phần: GĐ, P Mây, P Bình, Chú Tuất

 
Chiều