header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 42 từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022

Thứ 2
20/06/2022
Sáng

9h00 GĐ làm việc với C Liên về chuẩn bị họp HĐTV HUSCO. Tầng 2 Husteria

10h00 GĐ làm việc với tổ vận hành căng tin. Tầng 2 Husteria
Thành phần:TB Liên, NT Trang, K Ngân, Quang, T Tùng

Chiều

14h00 Họp tổng kết giải chạy Hòa Lạc - P510 T5
Thành phần: Mời toàn thể CEFD

15h00 Họp tiến độ gói Sand-Budget

16h00 Xử lý thanh toán Sand-Budget
Thành phần: NT Trang, TV Quang, TK Ngân

17h00 Kiểm kê, thống kê số liệu báo cáo căng tin và chuẩn chỉnh dữ liệu khách hàng IPOS
Thành phần: TB Liên, NT Trang, TK Ngân

Thứ 3
21/06/2022
Sáng

8h00 B.Tùng tham dự Seminar viện Toán

8h00 GĐ họp hội đồng chấm KLTN  (cả ngày). P140 T8

9h00 Kiểm kê, thống kê số liệu báo cáo căng tin và chuẩn chỉnh dữ liệu khách hàng IPOS
Thành phần: TB Liên, NT Trang, TK Ngân

10h00 Họp nội bộ nhóm thiết bịP510 T5

Chiều
Thứ 4
22/06/2022
Sáng

8h00: Lễ tang Bố chồng đ/c Phạm Thị Tuyết Mây
Nhà tang lễ Thanh Nhàn, 44 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chiều
13h00 Họp đề tài 562 (online),
Thành phần: Đ Đức, M Hà và nhóm chuẩn bị
 
14h00 Kiểm kê, thống kê số liệu báo cáo căng tin và chuẩn chỉnh dữ liệu khách hàng IPOS
Thành phần: TB Liên, NT Trang, TK Ngân
 
15h00 GĐ làm việc với lãnh đạo phòng NCDV. P510 T5
Thành phần: Lãnh đạo phòng NCDV, mời thầy Q Đức, thầy Cương, TL Long và B Tùng dự cùng
 
 
Thứ 5
23/06/2022
Sáng

9h00 Họp tiến độ Tsunami

Chiều

14h00 Xử lý HSTT các dự án
Thành phần: NT Trang, K Ngân, M Hà

16h30 Họp tổ giúp việc HUSCO. P510 T5

Thứ 6
24/06/2022
Sáng

9h00 Làm việc với Đề tài WIN của Viện Toán. Viện Toán, 18 Hoàng Quốc Việt
Thành phần: GĐ, B Tùng, mời thầy Hạnh.

Chiều

13h00 Seminar phòng NCDV tháng 6. P510-T5
Thành phần: Phòng NCDV, mời BGĐ

15h00 LTMinh trao đổi với Sry (ADPC) về các kết quả đánh giá

18h00 Thăm thầy Tân tại nhà riêng

Thứ 7
25/06/2022
Sáng
Chiều