header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 43 từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022

Thứ 2
27/06/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: TĐ Mạnh trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.
Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp.

8h30: Họp cán bộ chủ chốt CEFD. P510 T5
Thành phần: Cán bộ chủ chốt CEFD, mời C Liên, Bách Tùng và T Long tham dự online

8h30: NX Lộc dự Khai mạc và tham gia chương trình Huấn luyện Dân quân tự vệ đến hết ngày 5/7/2022. P418 T1

10h00: GĐ làm việc với M. Hà, Vân Anh và Quang về Chuẩn bị báo cáo HĐTV HUSCO. P510 T5

11h00: GĐ làm việc với phòng QLDA (về tình hình giải ngân, thanh quyết toán các dự án). P510 T5

Chiều

14h00: GĐ dạy cao học. 

14h00: Họp nội bộ ADPC. P510T5
Thành phần: LT Minh, NK Cương, Đ Đức, NB Tùng, KN Anh, ĐH Nhung, PT Nga, TĐ Mạnh

15h00 Họp tiến độ gói Sand-Budget

- Dự kiến làm việc tại BQLDA KTTV
Thành phần: KNAnh, M Hà

 

Thứ 3
28/06/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: TĐ Mạnh trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.
Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp.

8h00 B.Tùng tham dự Seminar viện Toán

8h00 GĐ họp Bộ môn. P202 T3

9h00 Họp nhóm Nhà an toàn. P510 T5
Thành phần: PGĐ TQ Đức, H Long, PT Nga, KN Anh

Chiều

14h00 Họp tiến độ gói Tsunami. Tổng cục KTTV
Thành phần: GĐ, P Bình, Đ Đức, NK Cương, H Thùy, P Mây

Thứ 4
29/06/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: TĐ Mạnh trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.
Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp.

9h00 Báo cáo HĐTV HUSCO. P301 T1
Thành phần: GĐ và toàn bộ tổ thư ký + tổ giúp việc. Mời đại diện lãnh đạo các phòng tham dự phần công bố QĐ bổ nhiệm PGĐ HUSCO: Dương Ngọc Bách

Chiều

13h00 GĐ đi công tác Cao Bằng đến hết ngày 30/6

14h00 Họp Tập huấn CBDMA_CEFD-AMDI . Online
Thành phần: H.Thủy, P Nga, T Ngát, T Mạnh, K Ngân, M Hà, P Mây

Thứ 5
30/06/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: TĐ Mạnh trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.
Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp.

8h30 Tập huấn về văn thư lưu trữ. Hội trường tầng 7 T5, cả ngày.
Thành phần: Vân Anh (CEFD), Ngô Ngọc Anh (CEMM)

9h00 Họp tiến độ Tsunami

9h30 Họp nội bộ phòng QLDA

Chiều

13h30 Họp tổng kết công đoàn năm học 2021-2022. P510 T5
Thành phần: Toàn thể cán bộ CEFD

Thứ 6
01/07/2022
Sáng
Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: TĐ Mạnh trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.
Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp.
 
8h00 GĐ làm việc với lãnh đạo phòng NCDV. Husteria
Thành phần: mời thầy Đức, Cương, Bách Tùng tham dự cùng
 
9h30 Họp triển khai CBDRM. P510-T5
Thành phần: Nhóm triển khai, mời GĐ tham dự
Chiều

13h30 Họp tiến độ với các bên liên danh gói Mô hình sinh kế ĐBSCL. Online + Offline
Thành phần: GĐ, P Bình, H Thủy, P Mây 

13h30 Interview gói nhà an toàn - Habitats. Trụ sở Habitats
Thành phần: PGĐ TQĐức, KN Anh, Long, T Trang, P Mây

Thứ 7
02/07/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: TĐ Mạnh trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.
Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp.

Chiều