header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 48 từ ngày 01/8/2022 đến ngày 06/8/2022

Thứ 2
01/08/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: ĐH Nhung trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.

Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp

TĐ Mạnh đi công tác tại Nam Định theo dự án CBDRM-UNDP

8h00 GĐ làm việc với ĐHTL về dự án WB9. ĐHTL

8h30 Họp với CPO về dự án sinh kế ĐBSCL. Online.
Thành phần: PMây, Bình, Thủy và cán bộ có liên quan 
 
9h00 GĐ họp tổ kiểm định AUN Khoa KTTV, P140 T8
 
11h00 Họp về triển khai căng tin
Thành phần: GĐ, Thu Trang

 

Chiều
Thứ 3
02/08/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: ĐH Nhung trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.

Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp

H Thủy đi công tác tại Thanh Hóa theo dự án Policy-UNDP

8h00 B.Tùng tham dự Seminar viện Toán

8h00 Họp về dự án hàng lưu niệm HuStore. P510-T5
Thành phần: GĐ, phòng QLDA

10h00 Họp về triển khai phần mềm thiết bị. P510-T5
Thành phần: GĐ  và phòng thiết bị
 
Chiều

14h00 Seminar Cơ học Thủy khí. ĐHTL
Thành phần: GĐ và các cán bộ quan tâm

14h30 Họp nhóm kế toán Mô hình sinh kế. Online
Thành phần: K.Ngân, Trang CEMM

Thứ 4
03/08/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: ĐH Nhung trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.

Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp

8h30 GĐ họp Hội đồng Tổng cục PCTT

9h00 Họp nhóm Nhà an toàn. P510T5
Thành phần: Thầy TQ Đức, TT Long, H Long, Nga, KNAnh 

 
Chiều

 

 

Thứ 5
04/08/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: ĐH Nhung trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.

Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp

Tham gia Triển lãm lịch sử hình thành, phát triển và đổi mới ngành tài nguyên và môi trường (4-5/8). Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Thành phần: TVQuang, P Bình, LT Huệ, NV Hằng, M Hà

8h00 GĐ ký hợp đồng tuyển dụng với các cán bộ HUSCO và CEFD, Orientation cho cán bộ mới, P510T5

9h00 Họp tiến độ Tsunami. Phòng GCF số 02 Ngọc Hà
Thành phần: NK Cương, TT Long, P Mây, Đ Đức, P Bình

 

Chiều
Thứ 6
05/08/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: ĐH Nhung trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.

Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp

8h00 GĐ họp ở Hòa Lạc (cả ngày)

9h00 Họp nhà an toàn với CRS. Văn phòng CRS
Thành phần: TQ Đức, TT Long, NH Long, P Nga, KNAnh

Chiều

14h00 Seminar phòng NCDV tháng 8. P510T5
Thành phần: phòng NCDV, mời BGĐ và CEMM

Thứ 7
06/08/2022
Sáng

Lịch trực dự báo lũ sông Hồng: ĐH Nhung trực, LT Minh check, KNAnh duyệt.

Lịch trực dự báo Bản Vẽ: PH Hiệp

Chiều